Metal Şekillendirme

Çeşitli Kalınlık ve Boyuttaki metallerin başta CNC Abkant tezgahında bükümü
başta olmak üzere , çeşitli özel ve genel makinalar ile boru , profil vb malzemelerin şekillendirilmesi.